Przepisy odnośnie ciągnięcia przyczep są w Polsce porozrzucane po różnych aktach prawnych i artykułach, a żeby wszystko złożyć w spójną całość, trzeba nad tym posiedzieć kilka godzin. Dlatego zamiast nad tym siedzeć i jeszcze zastanawiać się nad właściwą interpretacją, warto przeczytać poniższy artykuł.

Zacznijmy od uprawnień kierowcy, ponieważ bez względu na rodzaj pojazdu, jakim dysponujecie, to właśnie kategoria prawa jazdy stanowi pierwsze ograniczenie.

Kategoria B pozwala na ciągnięcie przyczepy, kiedy:

  • Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i przyczepy nie przekracza 3500 kg – dowolny pojazd i przyczepa
  • Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i przyczepy nie przekracza 4250 kg – pojazd z dmc do 3500 kg i przyczepa lekka dmc do 750 kg
  • Długość zestawu pojazdu i przyczepy nie przekracza 18,75 m

Jeśli potrzebujecie nieco więcej, można zdać egzamin na podkategorię B96 (wpis w prawie jazdy), który upowaznia do kierowania zestawem o dmc 4250 kg, niezależnie od dmc pojazdu i przyczepy.

Wyższe uprawnienia daje prawo jazdy kat. B+E, czyli na przyczepy. Z takimi uprawnieniami można kierować zestawem do 7000 kg.

Teraz uwaga! Wszystko, co napisałem na temat uprawnień kierowcy, to tylko teoria. Praktyka zaczyna się dopiero wtedy, kiedy odpowiemy na pytanie: jaką przyczepę można ciągnąć konkretnym pojazdem?

Przyczepa 3,5 tony to fikcja

W przypadku ograniczeń pojazdów sprawa jest bardziej skomplikowana. Aby w ogóle myśleć o ciągnięciu przyczepy lekkiej (dmc do 750 kg), w dowodzie rejestracyjnym musi się znaleźć wpis dopuszczalnej masy całkowitej w rubryce O.2. Jeśli chcecie ciągnąć przyczepę z hamulcem, musi być odpowiedni wpis w rubryce O.1. Brak wpisu w jednej lub drugiej rubryce skutkuje brakiem możliwości ciągnięcia przyczepy.

Uwaga! Jeśli jest wpis w rubryce O1., ale nie ma w rubryce O.2, to nie można takim pojazdem ciągnąć przyczepy lekkiej, czyli bez hamulca. Nawet jeśli wpis wynika jedynie z błędu. Inaczej to wygląda w przypadku braku wpisu w rubryce F.3. Jeśli jest O.1 lub O.2, to odpowiednią do tych wpisów przyczepę ciągnąć można.
Ograniczenia techniczne i prawne dotyczące pojazdu ciągnącego i przyczepy:

  1. Dmc zespołu (samochód i przyczepa) nie może przekraczać wartości z rubryki F.3 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego.
  2. Przyczepa nie może mieć wyższej wartości dmc niż wartość podana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego w rubryce O.1 lub O.2.
  3. Pojazd holujący przyczepę wyposażoną w hamulec najazdowy musi mieć wyższą o 33 proc. dmc od dmc przyczepy.
  4. Masa rzeczywista przyczepy nie można przekraczać wartości siły D haka holowniczego pojazdu
  5. Rzeczywista masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy pojazdu

Warto tu jednak dodać kilka słów o samochodzie terenowym (kategoria pojazdu M1G). Przykładem takiego pojazdu jest Jeep Wrangler. Jeśli spełnia on powyższe wymagania (punkty 1-5), to w przypadku punktu 4 masa przyczepy może być przekroczona o 50% w stosunku do wartości znamionowej haka. Siłę D haka się wylicza ze wzoru:

Siła D = [(dmc auta x dmc przyczepy) : (dmc auta + dmc przyczepy)] x 0,00981

Skąd więc tytuł tego rozdziału? Ponieważ w praktyce nie można ciągnąć przyczepy z dmc 3500 kg. Jeśli jest wyposażona w hamulec najazdowy, to jej dmc może wynieść jedynie 2631 kg. Tylko przyczepy z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy mogą mieć dmc do 3500 kg.

Poprzedni wpis Następny wpis