Volvo Cars ma teraz dwie fabryki neutralne klimatycznie, obydwie na terenie Szwecji. W 2018 roku ten status osiągnął zakład produkcyjny silników w Skövde. Teraz przyszedł czas na pierwszą fabrykę całych aut – w Torslandzie.

Volvo Cars uważa zakład produkcyjny za całkowicie neutralny dla klimatu, jeśli nie odnotowuje wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku zużycia energii elektrycznej i ogrzewania przez zakład.

Najstarsza nie znaczy przestarzała

Najstarsza fabryka firmy w Torslanda jest zasilana neutralną dla klimatu elektrycznością od 2008 r. Obecnie posiada również neutralne dla klimatu ogrzewanie. Połowa energii cieplnej elektrowni pochodzi z biogazu, a druga połowa jest pozyskiwana głównie z ciepłownictwa komunalnego poprzez przemysłowe ciepło odpadowe.

Volvo Cars Torslanda becomes company’s first climate neutral car plant

Ustanowienie Torslandy jako naszej pierwszej neutralnej dla klimatu fabryki samochodów to znaczący kamień milowy – powiedział Javier Varela, szef ds. operacji przemysłowych i jakości w Volvo Cars. Zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej sieci produkcyjnej do 2025 r. To osiągnięcie pokazuje naszą determinację z jaką pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko.

Torslanda nie tylko staje się neutralna dla klimatu, ale także stale zmniejsza ilość zużywanej energii. Usprawnienia energetyczne w 2020 r. zaowocowały rocznymi oszczędnościami energii wynoszącymi prawie 7 000 megawatogodzin (MWh), co odpowiada rocznemu zużyciu energii w ponad 450 szwedzkich gospodarstw domowych.

Plany kolejnych modernizacji

W nadchodzących latach zakład planuje dokonać dalszych ulepszeń wydajności, między innymi systemów oświetlenia i ogrzewania, co powinno przynieść dodatkowe roczne oszczędności energii w wysokości około 20 000 MWh do 2023 r. Te oszczędności energii są częścią szerszych ambicji Volvo Cars, aby zmniejszyć zużycie energii na samochód wyprodukowany w jego sieci produkcyjnej o 30 procent w 2025 roku.

Aby Volvo Cars mogło osiągnąć swój cel, jakim jest neutralna dla klimatu działalność produkcyjna, potrzebuje pełnego wsparcia lokalnych partnerów w rządzie i biznesie, aby uzyskać dostęp do neutralnej dla klimatu energii elektrycznej i ogrzewania. Ponadto Volvo Cars rozwinie na miejscu własną zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Volvo Cars Torslanda becomes company’s first climate neutral car plant

Neutralny dla klimatu cel produkcyjny Volvo Cars jest częścią planu firmy, jednego z najbardziej ambitnych w branży. Centralnym punktem planu są ambicje Volvo Cars, aby zelektryfikować całą swoją ofertę.

Zobacz ekologiczne samochody Volvo

Jednak plan wykracza poza eliminację emisji z rury wydechowej poprzez całkowitą elektryfikację, a także dąży do rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla w szerszych operacjach firmy, jej łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów poprzez przyjęcie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Poprzedni wpis Następny wpis