W ramach przygotowań do powrotu do pracy ponad 6000 pracowników, w zakładzie Sevel w Atessie we Włoszech, uruchomionym w ramach spółki joint venture założonej przez PSA Group i jednego z czołowych producentów pojazdów użytkowych na rynku międzynarodowym, wdrożono szeroki wachlarz środków BHP. Środki te obejmują dezynfekcję ponad 300 000 m2 powierzchni hali produkcyjnych, montaż około 130 dozowników środka do dezynfekcji rąk, informacje wywieszone na 15 dużych billboardach i wyświetlane na 25 monitorach video, rozdanie ponad 18 000 broszur informacyjnych i 18 000 plakatów, montaż tuzina kamer monitorujących temperaturę ciała przy wejściach do zakładu i 600 punktów wyposażonych w materiały odkażające dla pracowników, służące do czyszczenia urządzeń eksploatowanych podczas pracy.

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 27 aprile 2020 Roma (Italia) Cronaca Emergenza Covid 19, riapertura degli stabilimenti FCA con le misure di sicurezza anti contagio Nella Foto : sanificazione di una postazione di lavoro Photo Cecilia Fabiano/LaPresse April 27 , 2020 Rome (Italy) News Covid 19 emergency ,reopening of the Fca factory with safety measures In the pic : disinfection of a workplace
Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse
27 aprile 2020 Roma (Italia) 

Pietro Gorlier, dyrektor operacyjny FCA na region Europy, Bliskiego Wschodu i Azji, powiedział: „W zakładzie Sevel w Atessie pokazaliśmy dzisiaj, że ochrona naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Ponowne otwarcie zakładu Sevel, wraz z pracami badawczo-rozwojowymi i produkcją serii próbnych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych w Turynie i Melfi, jest rezultatem rygorystycznych analiz i prac przygotowawczych prowadzonych we współpracy z czołowymi wirusologami i innymi ekspertami, w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Każdego dnia pracowaliśmy z rządem Włoch i władzami lokalnymi na rzecz przygotowania się do ponownego uruchomienia produkcji we Włoszech, jednocześnie zapewniając, że w kwestii bezpieczeństwa wszystkich osób na halach produkcyjnych i w biurach nie ma mowy o rozwiązaniach kompromisowych”.

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 27 aprile 2020 Roma (Italia) Cronaca Emergenza Covid 19, riapertura degli stabilimenti FCA con le misure di sicurezza anti contagio Nella Foto : consegna dei kit di sicurezza allÕingresso dello stabilimento Photo Cecilia Fabiano/LaPresse April 27 , 2020 Rome (Italy) News Covid 19 emergency ,reopening of the Fca factory with safety measures In the pic : delivery of safety kit at the entrance of the factory
Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse
27 aprile 2020 Roma (Italia)

Przed powrotem pracowników do pracy, firma powtórzyła prace porządkowe i dezynfekcję, które wcześniej przeprowadzono 17 marca po zawieszeniu produkcji. Prace objęły 18 pomieszczeń socjalnych, 52 toalety, 29 szatni mieszczących ponad 7400 szafek, 2 punkty medyczne i 4 stołówki. Maksymalne liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków będzie ograniczona, a godziny ich otwarcia wydłużone w celu zapewnienia zgodności z wymogiem minimalnej odległości jednego metra pomiędzy poszczególnymi osobami. Pomieszczenia te zostały również wyposażone w środki i materiały dezynfekujące dla pracowników (żel do odkażania rąk, mydło antybakteryjne, zestawy do czyszczenia powierzchni, itp.). Na terenie całego zakładu umieszczono również znaki bezpieczeństwa i odpowiednie informacje.

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 27 aprile 2020 Roma (Italia) Cronaca Emergenza Covid 19, riapertura degli stabilimenti FCA con le misure di sicurezza anti contagio Nella Foto : preparazione dei kit di sicurezza con guanti e mascherine Photo Cecilia Fabiano/LaPresse April 27 , 2020 Rome (Italy) News Covid 19 emergency ,reopening of the Fca factory with safety measures In the pic : packaging of the safety kit with security facial mask and gloves
Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse
27 aprile 2020 Roma (Italia)

Przed wznowieniem produkcji, wszystkim pracownikom zakładu Sevel przesłano link przez aplikację WhatsApp i email do strony z objaśnieniami dotyczącymi środków podjętych w każdym pomieszczeniu produkcyjnym, wraz z instrukcjami w formie nagrania wideo. Środki te obejmują zachowanie minimalnej odległości jednego metra pomiędzy osobami, instrukcje dot. mycia rąk mydłem i wodą lub żelem odkażającym, instrukcje napełniania szklanki lub butelki wodą z publicznie dostępnych dozowników, oraz nowe zasady obowiązujące w stołówce zakładowej i właściwej organizacji spotkań. Pracownikom również przekazano wytyczne dotyczące rozpoznania objawów zakażenia COVID-19 i reagowania na nie, oraz środki zapobiegawcze, które należy podjąć w nagłej sytuacji.

Pomieszczenia produkcyjne i biurowe zostały również ponownie zaaranżowane w oparciu o mające zastosowanie wymogi BHP w celu zmiany rozkładu stanowisk pracy ukierunkowanej na zwiększenie dystansu pomiędzy osobami pracującymi w niewielkiej odległości na linii montażowej. Przemieszczanie się pracowników pomiędzy różnymi pomieszczeniami produkcyjnymi zostało ograniczone do możliwie najmniejszego zakresu i jest oparte o konkretne potrzeby. Podobne środki wdrożono w częściach wspólnych, podczas gdy 85 pomieszczeń biurowych w zakładzie zostało wyposażonych w bariery ochronne oddzielające pracowników lub przeniesiono dane stanowiska pracy. Przerwy w pracy zaplanowano z podziałem na poszczególne pomieszczenia i rozłożono równomiernie w godzinach pracy danej zmiany.

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse 27 aprile 2020 Roma (Italia) Cronaca Emergenza Covid 19, riapertura degli stabilimenti FCA con le misure di sicurezza anti contagio Nella Foto : ingresso ai tornelli con termoscanner Photo Cecilia Fabiano/LaPresse April 27 , 2020 Rome (Italy) News Covid 19 emergency ,reopening of the Fca factory with safety measures In the pic :entrance at turnstiles controlled by a thermal scanner
Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse
27 aprile 2020 Roma (Italia)

W nadchodzących dniach szkolenia w zakresie norm bezpieczeństwa będą udostępnione za pośrednictwem platformy elearningowej, standardowych wewnętrznych kanałów komunikacyjnych i kierowników działów przy wsparciu wykwalifikowanego personelu medycznego.

Każdy pracownik zakładu Sevel otrzymał osobisty pakiet zawierający maski chirurgiczne i rękawiczki (rozdawane codziennie) jak również okulary ochronne, które należy zakładać podczas prac porządkowych na stanowiskach pracy. Liczba dostarczonych masek oznacza również, że pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy środkami komunikacji publicznej otrzymają dodatkową maskę na podróż do i z pracy.

Prowadzone będą również rygorystyczne kontrole przy wszystkich wejściach do zakładu Sevel, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy FCA i związkami zawodowymi. Każda osoba, które dostaje się na teren zakładu pieszo lub samochodem przechodzi pomiar temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnej lub termometrów bezdotykowych obsługiwanych przez pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc lub członków personelu medycznego wyposażonych w odpowiednie środki ochrony.

Poprzedni wpis Następny wpis