W 120-letniej historii marki Fiat Professional, E-Ducato jest pierwszym samochodem zaprojektowanym i wyprodukowanym nie tylko „dla” Klientów, ale „razem” z nimi.

W swojej 120-letniej historii Fiat Professional zawsze był marką, która „pozwala faktom mówić same za siebie”. To producent samochodów będących przede wszystkim narzędziami pracy służącymi do rozwoju firm. Takie podejście pozwoliło marce osiągnąć niekwestionowaną pozycję lidera w świecie lekkich samochodów dostawczych, co potwierdzają dane dotyczące modelu Ducato: ponad 5 milionów sztuk wyprodukowanych od 1981 roku w największej fabryce na świecie, ponad 75% wolumenu sprzedaży w sektorze baz do zabudowy kamperów i wreszcie status Europejskiego Bestsellera osiągnięty w 2020 roku. To liczby świadczące o tym, że marka jest rozpoznawalna wśród Klientów i użytkowników, zaspokajając, a nawet przewidując ich potrzeby, dzięki wszechstronnej charakterystyce Ducato.

Stworzony wg. potrzeb klienta

Tradycję doskonałości i proaktywnego podejścia marki potwierdza E-Ducato, pierwszy samochód Fiat Professional w 100% elektryczny i w 100% zaprojektowany wspólnie z Klientami. W istocie, E-Ducato jest „szyty na miarę”.

Przed ostateczną prezentacją tego „elektryka” marka Fiat Professional gromadziła przez cały rok dane z 4000 samochodów Ducato z silnikiem spalinowym, których centralki, połączone w czasie rzeczywistym, pozwoliły określić różne profile zadań w ich realnym zastosowaniu na drogach. Analiza zebranych, a następnie pogrupowanych danych, pozwoliła ustalić, które codzienne zawodowe „misje” są już gotowe na przejście z silnika spalinowego na elektryczny, bez zmiany technologii napędowej powodującej jakiekolwiek zakłócenia w działalności Klienta. Analiza danych przeprowadzona na 50 mln km i pokonanych z pojazdów potwierdziła, że wiedza o Klientach i ich potrzebach ma fundamentalne znaczenie dla sprzedaży samochodów dostawczych.

Projekt pilotażowy

Po zakończeniu etapu badań rozpoczęto realizację „Projektu Pilotażowego” tak kompleksowego i złożonego, że nie mającego precedensu w historii marki Fiat Professional. W fazie inżynieryjnego opracowywania elektrycznej wersji Ducato wyprodukowano mini flotę pojazdów przedseryjnych, które, przydzielone strategicznym Klientom przed wprowadzeniem nowego modelu na rynku, pozwoliły na gromadzenie danych dla wersji z silnikiem elektrycznym, a nie spalinowym. Krótko mówiąc, każdemu użytkownikowi udostępniono samochód do bezpłatnego użytkowania przez okres 4-6 tygodni, umożliwiając mu efektywne i empiryczne rozpoczęcie „swoich” doświadczeń z nowym E-Ducato, definiując „swój” samochód na podstawie rozmiaru baterii, rodzaju tras, pokonywanych dziennie kilometrów, terminów i harmonogramu dostaw oraz rodzaju infrastruktury/opcji ładowania. Powyższe działanie pozwoliło na stworzenie „prawdziwego” profilu Klienta.

Współpraca z Klientami wybranymi do „Projektu Pilotażowego” trwa do dzisiaj i obejmuje różne kanały komunikacji: prasę, Internet, media społecznościowe, co-marketing, wspólny udział w wydarzeniach i promocję nowych eksperymentalnych działań biznesowych.

Kolory obrazujące partnerów

Ponadto, jeśli chodzi o identyfikację i widoczność warto podkreślić, że flota E-Ducato wyróżnia się charakterystyczną kolorystyką nadwozia, współgrającą z kolorami partnerów międzynarodowych biorących udział w projekcie, m.in. Arcese, GLS, Lyreco, Mercitalia, EDF, Fraikin, CSB, Nippon Express i BT Fleet, by wymienić tylko kilka: wiodące firmy na rynku, silnie ukierunkowane na innowacje, które pokazały, że pragną łączyć komercyjną stronę swojej działalności z poszanowaniem środowiska.

Chcesz wiedzieć więcej o modelu na rynku polskim? DZWOŃ

W ten sposób Fiat Professional potwierdza swoją pełną dyspozycyjność do współpracy z Klientem przez cały proces zakupowy, dostarczając produkt „szyty na miarę”, w którym kupujący staje się aktywnym uczestnikiem, od samego początku dążąc do osiągnięcia prawdziwej, ekologicznej mobilności oraz całego szeregu wartości, jako wynik działania dwóch firm połączonych wspólnym strategicznym celem.

Zmiany w historii motoryzacji

W obecnym momencie historii jesteśmy świadkami kilku epokowych zmian w branży motoryzacyjnej zorientowanej na Klienta. To nie tylko przejścia z silników spalinowych na elektryczne,. To także, a nawet przede wszystkim, ewolucji od zwykłej sprzedaży samochodu do sprzedaży kompletnej usługi zrównoważonej mobilności, w której wiedza o Kliencie i jego potrzebach stają się istotnymi elementami samej sprzedaży.

Po raz kolejny Fiat Professional staje się czynnym uczestnikiem przełomowej zmiany poprzez konkretne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju: odpowiedzią marki jest tutaj „szyty na miarę” E-Ducato.

Poprzedni wpis Następny wpis